Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Проект по мелиоративни помпени станции

Проект по мелиоративни помпени станции
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидромелиорации
Водещ преподавател гл.ас. д-р инж. Петър Филков
Допълнителен език английски

Въз основа на конкретен случай студентите разработват проект и получават, познания по: проектирането на повдигателна помпена станция и оптимизирането на елементите й - брой и вид помпи, диаметър на напорния тръбопровод, размер на горния изравнител; проектирането на дъждовални помпени станции и свързаните с това хидравлични и оптимизационни изчисления.

Учебни материали


Курсови задачи и задания


Други

Каталог Д-помпи (непълен)
за проектите по МПС и ХМПС