Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Проект по използване на водната енергия

Проект по използване на водната енергия
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Росица Николаева

Проектът включва разработване на водостопански план на комплексно водохранилище и оптимизационни и хидравлични изчисления с конструктивни чертежи на основни хидроенергийни съоръжения - напорен тунел, водна кула и сграда на ВЕЦ.