Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Проект по специални въпроси при отводнителни системи и корекции на реки

Проект по специални въпроси при отводнителни системи и корекции на реки
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Момчил Василев

В курсовия проект се разглеждат някои специфични въпроси на отводняването като: хоризонтален систематичен дренаж при двупластова филтрационна среда с напорно подхранване, понижаване нивото на подпочвени води чрез вертикален пръстеновиден дренаж и двустранно действащ дренаж (ДДД). В курса са включени и две лабораторни упражнения, касаещи построяване на хидродинамичната мрежа в тялото и през основата на дига с помощта на електро-хидродинамичната аналогия (ЕХДА) и нестационарна филтрация в ДДД, моделирана чрез метода на вискозната аналогия.

Курсови задачи и задания

Ситуация по ОСКР
Проект по "Отводнителни системи и корекции на реки"