Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Проект по водостопански изследвания

Проект по водостопански изследвания
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Красимир Петров
Допълнителен език английски

Въз основа на зададена водостопанска схема студентите разработват проект и получават основни познания за извършването на водостопански изследвания при многогодишно регулиране на оттока за нуждите на един водоползвател по балансово-хронологичен метод и при многогодишно регулиране на оттока за нуждите на повече от един водоползвател по балансово-статистически метод. Резултатите от водостопанските изследвания се използват като входни данни за някои други проекти за специалността „Хидромелиоративно строителство".