Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Водоснабдяване и канализация / Дисциплини /

Компютърно моделиране на процесите в пречиствателните станции за отпадъчни води

Компютърно моделиране на процесите в пречиствателните станции за отпадъчни води