Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия

Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия

В първата част на този курс се разглеждат основните методи за изследване на сеизмичното реагиране на конструкциите. Освен теоретичните основи на традиционния подход, се дават и основните положения на концепцията “Performance-based design” и на модерни методи за оценка на реагирането като Static Nonlinear Analysis и Time History Analysis. Втората част на курса е посветена на проектирането на стоманените конструкции в сеизмични райони. Разглеждат се основните конструктивни системи, използвани за поемане на сеизмични въздействия, и основните правила за тяхното проектиране съгласно Еврокод 8. Прави се въведение в модерните технологии за сеизмична защита – сеизмична изолация и демпферни системи.

Книги

Earthquake Resistant Design of Structures - Response Spectrum Analysis
Assoc. Prof. Dr. Eng. Zdravko Bonev, Chief Assist. Eng. Alexander Taushanov

Правила за заверка