Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Урбанизъм / Дисциплини /

Умения за учене и комуникация II

Умения за учене и комуникация II

Дисциплината доразвива уменията на студентите за графично и визуално представяне на идеи. Придобиват се познания и умения за прилагане на разнообразни изобразителни средства и техники. Възпитава се отношение към плановото представяне на проектни разработки и отношение към естетиката на графичната визуализация.