Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Урбанизъм / Дисциплини /

Методология на урбанизма

Методология на урбанизма

Дисциплината развива в студентите творческо мислене и умения да избират подходящи методологични апарати при изработването на устройствените планове. Придобиват се познания за различните методи, прилагани в урбанистичните проекти и изследвания. Създава се отношение към холистичния подход в процеса на планиране.