Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Урбанизъм / Дисциплини /

Регионална и градска икономика

Регионална и градска икономика

Дисциплината прави връзка между регионалното и градско развитие и теориите за икономическо развитие. Придобиват се познания относно основните принципи и правила на икономическото развитие и умения за икономически анализ и определяне на основни проблеми. Създава се отношение към земята и собствеността и ефективното им използуване.