Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Урбанизъм / Дисциплини /

Урбанизъм и законодателство

Урбанизъм и законодателство
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. арх. Йордан Търсанков

Дисциплината запознава студентите с действащата нормативна уредба. Придобиват се познания относно нормативните документи по ТСУ и Градоустройство. Създават се умения за ползуване и прилагане на действуващата нормативна уредба в областта на ТСУ и отношение към процесите, свързани със земята и собствеността.