Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Урбанизъм / Дисциплини /

Ландшафтна архитектура

Ландшафтна архитектура
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Веселина Троева
Допълнителен език английски

Дисциплината запознава студентите с въздействието на разнообразната човешка дейност върху компонентите на ландшафта и с приложението на основните принципи за опазване и комплексното устройство на компонентите на ландшафта. Създават се умения за разчитане на релефа и за използване на всичките компоненти на ландшафтната архитектура в изграждането на композицията. Придобиват се познания в областта на ландшафта, неговите компоненти и участието им в изграждането на откритите пространства.