Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Урбанизъм / Дисциплини /

Културна антропология на града

Културна антропология на града

Дисциплината разкрива проблемите на града в по-широк контекст – като сложно поле и пространствена проява на различни взаимносвързани културни процеси и показва възможностите за друг прочит на града и други пътища за въздействие върху неговото развитие. Придобиват се по-широки познания за града за взаимовръзките между културните процеси и градското развитие. Създават се умения за специфично отношение към социокултурната стойност на градското и извънградското развитие.