Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Урбанизъм / Дисциплини /

Градски дизайн

Градски дизайн
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Стефчо Димитров

Дисциплината задълбочава познанията на студентите за градските пространства и им дава нови знания за тяхното обзавеждане с малки архитектурни съоръжения и елементите на градския дизайн. Придобиват се познания за взаимовръзките между функционалното съдържание (формата и размерите на градските пространства) и градския дизайн както и отношение към материала, формата, цвета и осветлението. Създават се умения за използване на малките архитектурни съоръжения и градския дизайн при определяне на функциите на градските пространства.