Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Урбанизъм / Дисциплини /

Научни методи

Научни методи
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. Георги Калушев

Дисциплината запознава студентите с основните методи прилагани в събирането на база данни, подготовката, структурирането и представянето на информация, дипломна работа и научни изследвания в урбанистичната практика. Придобиват се умения за структуриране на идеи и използване на количествени и качествени методи за научен анализ и познания относно целите и подходите при приложението на научни изследвания. Създава се отношение към научните изследвания като неразделна част от процеса на планиране.