Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Програмиране и използване на изчислителните системи

Програмиране и използване на изчислителните системи
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Строителен факултет
Катедра Автоматизация на инженерния труд
Водещ преподавател доц. д-р инж. Гергана Моллова
Допълнителен език английски, немски

Дисциплината запознава студентите с основните понятия в приложната информатика и принципите за работа с операционни системи, интерпретатори, компилатори и др. Изучават се принципите на структурното и обектно ориентираното програмиране. Получават се умения за програмиране на Visual Basic for Applications.

Конспекти


Учебни материали

Програма с матрица - VBA
доц. Стоянка ИвановаКурсови задачи и заданияПравила за заверка