Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Строителна механика - I част

Строителна механика - I част

Студентите получават знания по: кинематичен анализ на конструкции; определяне на разрезни усилия в статически определими рамки и ферми; линии на влияние в герберови греди и ферми; методи за определяне на преместванията в еластични системи; силов метод за определяне на разрезни усилия и премествания в статически неопределими конструкции. Получават и елементарни умения в изследването на тънките еластични плочи.

Учебни материали


Правила за заверка


Други