Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Строителна механика - II част

Строителна механика - II част

Студентите получават знания по: деформационен метод за решаване на рамки; някои основни въпроси на строителната динамика - динамични товари; свободни и принудени трептения на системи с една и с краен брой степени на свобода; модален анализ; сеизмични въздействия; определяне на сеизмичните сили чрез модален анализ, спектрален метод и според нормите за земетръс. Получават и умения върху приложението на теорията от втори ред за определяне на критични сили в греди и рамки и се запознават с някои методи за решаване на пространствени конструкции - резервоари и водни кули.

Учебни материалиПравила за заверка


Други