Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Устойчивост на строителните конструкции

Устойчивост на строителните конструкции

Студентите получават знания по: методите за проверка на устойчивостта на конструкциите и на техните елементи (пръти, дъги, плочи, черупки); методите за изчисляване по деформирана схема; методите за определяне на изкълчвателни (ефективни) дължини във връзка с изискванията на нормативните документи и на практиката. Придобиват и умения за изследване на загубата на местна устойчивост чрез съвременните числени методи, свързани с изложената по-горе тематика.

КонспектиКонспект по Устойчивост на строителните конструкции
Спец. ССС (ІV курс, ІІІ поток) и СТС (ІV курс)

Учебни материалиПравила за заверка