Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Водоснабдяване и канализация / Дисциплини /

Стоманени и дървени конструкции

Стоманени и дървени конструкции

Курсът дава основните принципи на проектиране на конструкции от стомана и дърво. Разглежда се поведението и оразмеряването на конструктивните елементи и техните съединения. Анализират се основните композиционни решения и конструктивни системи. След завършване на обучението по дисциплината студентите придобиват знания и умения за изчисляването и конструктивното детайлиране на стоманени и дървени конструкции.

Книги


Конспекти