Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Хидравлика

Хидравлика
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидравлика и хидрология
Водещ преподавател доц. д-р инж. Николай Лисев
Допълнителен език английски

Изучават се основните закони за движението на реалните течности. Извеждат се уравненията на Рейнолдс и Бернули за реални течности. Подробно се изучава движението на течности в напорни тръбопроводи, както и безнапорни течения в открити канали. Специално внимание се отделя на преходните процеси в напорните системи. Подробно се изучават различните видове преливници. Разглежда се свързването на нивата и гасенето на енергията при водоподпорни съоръжения, движението на подземните води, теорията на тръбните и шахтови кладенци, както и филтрацията под и в тялото на насипните язовирни стени.