Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Водоснабдяване и канализация / Дисциплини /

Управление на строителна фирма

Управление на строителна фирма
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Водещ преподавател гост-проф. д-р инж. Фридер Зибер

Курсът на обучение е факултативен и включва следните основни въпроси: Организация на строително предприятие; Организация на работното място; Счетоводна база; Договор за строителство; Описание на изпълнението. Курсът се състои от лекции и упражнения, провеждани на немски език. На всяка лекция съответства практическо занятие в Германия – 10 дни посещения на място в Лайпциг и Берлин с беседи със строителни предприемачи. Посещенията са съпроводени с лекции върху Европейския съюз и срещи с немски студенти.