Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Експлоатация на ХТС

Експлоатация на ХТС
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Росица Николаева
Допълнителен език руски

Особености на експлоатацията в хидротехническото строителство. Водостопанска и техническа експлоатация. Експлоатация на язовирни стени и хидротехнически съоръжения. Ремонт и реконструкция. Възможност за работа в експлоатацията на ХТС.

Курсови задачи и задания