Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Подземно хидротехническо строителство

Подземно хидротехническо строителство
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Виктор Ташев

В дисциплината се разглежда конструктивното оформяне и статистическото оразмеряване на шахти, подземни напорни тръбопроводи и каверни за ВЕЦ и ПАВЕЦ, технологията и организацията на строителството им. Умения да проектират, строят и работят в експлоатацията на ПХТС.

Курсови задачи и задания