Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Хидроенергийни системи и съоръжения

Хидроенергийни системи и съоръжения
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Кисляков

Изучават се видовете хидроенергийни системи и изследванията, свързани с тях, основните съоръженията в тези системи с подходите и особеностите при тяхното оразмеряване и конструиране. Курсът дава задълбочени основни знания в областта на хидроенергетиката.