Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Съпротивление на материалите

Съпротивление на материалите

Студентите се научават на: Разрезни усилия. Инерционни моменти. Напрегнато и деформирано състояние. Връзки между напрежения и деформации. Напрежения и деформации в прави греди (пръти) при чист опън (натиск), чисто срязване, огъване на прави греди, чисто усукване. Общи енергетични теореми и приложението им. Напрежения и деформации при комбинирани натоварвания. Устойчивост на центрично натиснати пръти и на тънък кръгов пръстен. Въжета. Динамични задачи в Съпротивление на материалите.

Публикации


КнигиКонспектиУчебни материали


Курсови задачи по Теоретична механика за студентите от специалност Управление в строителството
гл.ас.д-р инж. Димитър Лолов, проф.д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова


SELECTED TOPICS ON STRENGTH OF MATERIALS
Associate Professor Svetlana Lilkova-Markova, PhD Assistant Professor Angel Mladenski, PhD Assistant Professor Dimitrina Kindova-Petrova


Курсови задачи и задания
Курова задача 1
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 1
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 2
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 2
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 3
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас.д-р Димитър Лолов

Курсова задача 3
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 5
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас.д-р Димитър Лолов

Курсова задача 5
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 6
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, доц..д-р Димитър Лолов


Курсова задача 7
Курсова задача 7


Курсова задача 8
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас.д-р Димитър Лолов

Курсова задача 8
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас.д-р Димитър Лолов

Курсова задача 9
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас.д-р Димитър Лолов

Курсова задача 9
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 10
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, доц..д-р Димитър Лолов
Курсова задача 12
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас.д-р Димитър Лолов

Курсова задача 12
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Помощни таблици по съпротивление на материалите
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

помощни таблици по Съпротивление на Материалите
проф.д-р. Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Coursework 7
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov


Правила за заверка


Информация