Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Теоретична механика - I част

Теоретична механика - I част

Студентите се научават на: Кинематика на частица. Транслация, ротация относно ос, равнинно движение и най-общо движение на твърдо тяло. Абсолютно и относително (релативно) движение на частиците. Аксиоми на механиката. Еквивалентни системи сили. Редукция на система сили. Център на тежестта. Разпределени сили. Връзки, опори и реакции на опорите. Равновесие на система сили. Равновесие на частица, твърдо тяло и системи от твърди тела. Графични методи в статиката. Геометрична изменяемост и статическа определимост на системите. Триене.

КонспектиУчебни материали

Курсови задачи по Теоретична механика - I част (Кинематика и Статика)
доц. д-р инж П. Павлов, Гл. ас. д-р инж. А. Дойчева


Правила за заверка