Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Автоматизация и модернизация на ХМС

Автоматизация и модернизация на ХМС

Получените (от дисциплината) знания и умения позволяват даване на технически решения за автоматизация в хидромелиорациите, включващи обща схема, водовземания, канална и тръбна мрежа, поливен процес, помпени станции и съоръженията към тях.