Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Агромелиорации

Агромелиорации
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидромелиорации
Водещ преподавател гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова
Допълнителен език английски

Занятията позволяват да се вземат решения по въпроси, свързани с: изискванията на селскостопанските култури към растежните фактори с приоритетно внимание към водата; начините за подобряване и запазване на почвеното плодородие в мелиорираните земи чрез прилагане на необходимите агротехнически мероприятия; определянето на евапотранспирацията и поливния режим на селскостопанските култури в климатичните условия на даден район; определянето на зависимостта на добива от евапотранспирацията и оптимизация на напояването чрез прилагане на нарушен поливен режим в условия на воден дефицит; аграрно-икономически проучвания.