Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Водостопански изследвания

Водостопански изследвания
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидромелиорации
Водещ преподавател проф. д-р инж. Красимир Петров
Допълнителен език английски

Студентите придобиват умения в основните методи за водостопански изследвания и управление на водните ресурси: балансово-хронологични и вероятностни. Чрез оптимизационни анализи се определят параметрите на хидротехническите комплекси – едноцелеви и комплексни.