Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидротехническо строителство / Дисциплини /

Екология и опазване на околната среда

Екология и опазване на околната среда
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Росица Николаева
Допълнителен език Руски

Обща екология, екология на речни течения, естествени водоеми и водохранилища. Опазване на компонентите на околната среда. Въздействие на хидротехническите съоръжения върху околната среда. Инженерна екология. Умение за избор на екологосъобразни решения и управление на ХТС.

Курсови задачи и задания