Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда

Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Георгиев

Събиране и обработка на данните нужни за управлението на процесите в хидромелиоративните (ХМ) системи. Поддръжка на съоръженията от ХМ системи. Преустройство на ХМ системи, вкл. проектиране на рибни стопанства. Връзка между околната среда и ХМ системи.