Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Мелиоративни помпени станции

Мелиоративни помпени станции
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Петър Филков
Допълнителен език английски

Получените в курса знания и умения позволяват да се изготвят проекти на (мелиоративни) помпени станции и на хидротехническите съоръжения към помпения хидровъзел, както и да се извършват свързани с тях проучвания и изследвания.

Учебни материалиКурсови задачи и задания


Други

Каталог Д-помпи (непълен)
за проектите по МПС и ХМПС