Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Напоителни системи и съоръжения

Напоителни системи и съоръжения
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Красимир Петров
Допълнителен език английски

Студентите усвояват основните принципи на съвременните методи за проектиране на напоителните системи, включващи определяне на необходимото водопотребление (водни обеми и дебити), начините за осигуряването му (водостопанските анализи) и техническите средства за доставяне на водата до потребителя (съоръженията, мрежата и технологиите за напояване).

Курсови задачи и задания