Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Оптимизация при отводнителните системи и корекции на реки

Оптимизация при отводнителните системи и корекции на реки
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Момчил Василев
Допълнителен език английски

Познания за основните оптимизационни методи и типовете задачи при линейното програмиране. Представяне на проблемите от отводнителните системи и корекциите на реки като предмет на задачите от линейното оптимиране. Решаване на основните типове задачи.