Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Специална практика (запознаване с хидромелиоративни обекти)

Специална практика (запознаване с хидромелиоративни обекти)
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидромелиорации
Водещ преподавател гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова

Практиката е с продължителност четири дни и се провежда след приключването на изпитната сесия от VІ семестър. Студентите посещават различни хидромелиоративни обекти и съоръжения - яз. "Панчарево", яз. "Огняново", яз. "Тополница", отводнителна помпена станция "Нови Искър", Опитно поле на Института по Мелиорации и Механизация "Челопечене", както и лабораториите на катедра "Хидромелиорации".