Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини /

Управление и комплексно използване на водите

Управление и комплексно използване на водите
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Красимир Петров
Допълнителен език английски

Курсът включва следните теми: водоизточници, водостопански обекти, комплекси и отрасли, водостопански изследвания и регулиране на оттока, оптимизационни задачи и целева функция, математическо осигуряване на водостопанските изследвания, водостопански изследвания за нуждите на един или повече водоползватели при годишно и многогодишно регулиране на оттока. Законодателство и организация.