Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Устройство и управление на земи и имоти / Дисциплини

Дисциплини

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Устройство и управление на земи и имоти
Учебен план
Анотации

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.00 MATHbCBG Математика 6 Изпит гл.ас. Галина Пелова
002.00 INFbCBG Приложна информатика 5 Изпит доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева
003.00 STbCBG Статистика 5 Изпит гл.ас. Юлиана Бонева
004.00 PFIEbCBG Оценка на въздействието на физичните фактори 5 Изпит доц. д-р Мато Надолийски
005.00 MEbCBG Икономика на пазарното стопанство 5 Изпит доц. д-р икон. Тончо Тончев
006.00 BAbCBG Основи на правото 3 Текуща оценка адв. Павлина Кючукова
007.01 ENbEBG Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
007.02 GEbEBG Немски език 2 »» преп. Ани Манова
007.03 FRbEBG Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
007.04 BULbEBG Български език за чуждестранни студенти 2 »»
008.00 SPObFBG Физическо възпитание и спорт 1 »» ст.преп. Сашо Ценов

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.01 SUbCPG Учебна практика по геодезия 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
000.02 LRbCPG Учебна практика по поземлени ресурси 1 Зачот доц. д-р инж. Маргарита Мондешка
007.01 ENbEBG Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
007.02 GEbEBG Немски език 2 »» преп. Ани Манова
007.03 FRbEBG Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
007.04 BULbEBG Български език за чуждестранни студенти 2 »»
008.00 SPObFBG Физическо възпитание и спорт 1 »» ст.преп. Сашо Ценов
009.00 SUbCBG Геодезия 6 Изпит доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
010.00 SOILbCBG Почвознание 4 Изпит доц. д-р инж. Маргарита Мондешка
011.00 FMbCBG Финансова математика 3 Изпит доц. д-р Цанко Дончев
012.00 TBKbCBG Теория на счетоводството 3 Изпит гл.ас. д-р Камелия Савова
013.00 BDGSbCBG База данни и графични системи 4 Изпит доц. д-р инж. Иван Кунчев
014.00 SCbCBG Социология 3 Текуща оценка доц. д-р Кирил Кертиков
015.00 RELAbCBG Вещно право 3 Текуща оценка адв. Павлина Кючукова

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
007.01 ENbEBG Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
007.02 GEbEBG Немски език 2 »» преп. Ани Манова
007.03 FRbEBG Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
007.04 BULbEBG Български език за чуждестранни студенти 2 »»
008.00 SPObFBG Физическо възпитание и спорт 1 »» ст.преп. Сашо Ценов
016.00 ARCbCBG Архитектура 5 Изпит доц. д-р арх. Екатерина Сентова
017.00 BCEQbCBG Строителни конструкции и съоръжения 5 Изпит доц. д-р инж. Петър Христов
018.00 BMIbCBG Строителни материали и изолации 5 Изпит доц. д-р инж. Иван Дойков
019.00 GISbCBG Географски информационни системи 5 Изпит доц. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв
020.00 HYDHbCBG Хидрология и хидравлика 4 Изпит доц. д-р инж. Кръстю Даскалов
021.00 TCLbCBG Търговско и облигационно право 3 Текуща оценка адв. Павлина Кючукова
022.00 PHbCBG Философия 2 Текуща оценка
022.01 PH_bEBG Философия 2 Текуща оценка гл.ас. д-р Диана Йорданова
022.02 SCVbEBG Общество, култура, ценности 2 Текуща оценка проф. д-р Тодор Тодоров

2 Курс, 4 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
007.01 ENbEBG Английски език 2 Текуща оценка доц. д-р Боян Алексиев
007.02 GEbEBG Немски език 2 Текуща оценка преп. Ани Манова
007.03 FRbEBG Френски език 2 Текуща оценка ст.преп. Борислав Колев
007.04 BULbEBG Български език за чуждестранни студенти 2 Текуща оценка
008.00 SPObFBG Физическо възпитание и спорт 1 »» ст.преп. Сашо Ценов
022.00 PLbCBG Урбанизъм 4 Изпит проф. д-р арх. Веселина Троева
023.00 CARbCBG Кадастър 5 Изпит доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
024.00 PTbCBG Фотограметрични технологии 4 Изпит доц. д-р инж. Борислав Маринов
025.00 HSTbCBG Хидротехнически съоръжения 4 Изпит доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова
026.00 WSbCBG ВК мрежи и съоръжения 5 Изпит гл.ас. д-р инж. Виден Радованов
027.00 ECOEPPbCBG Екология и опазване на околната среда 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Маргарита Мондешка
028.01 EGHGbEBG Инженерна геология и хидрогеология 3 Текуща оценка доц. д-р Радослав Върбанов
028.02 REbEBG Регионална икономика 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Анни Делиева

3 Курс, 5 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
008.00 SPObFBG Физическо възпитание и спорт 1 »» ст.преп. Сашо Ценов
029.00 SPbCBG Териториално устройство 5 Изпит доц. д-р инж. Анни Делиева
030.00 IDSSSbCBG Хидромелиоративни системи 4 Изпит доц. д-р инж. Димитър Георгиев
031.00 TSREbCBG Транспортни системи и съоръжения 4 Изпит доц. д-р инж. Ягода Тодорова
032.00 PMbCBG Принципи на управление 5 Изпит доц. д-р инж. Ана Стоева
033.00 MRKMbCBG Маркетинг 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Ана Стоева
034.00 BVbCBG Оценка на бизнеса 4 Текуща оценка доц. д-р Виолета Касърова
035.01 MREbEBG Мелиорации и рекултивация на земята 4 Текуща оценка гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова
035.02 WRMbEBG Основи на управлението на водните ресурси 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Венци Божков

3 Курс, 6 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.03 PTSPbCPG Учебна практика по устройство на земеделски територии 1 Зачот доц. д-р инж. Георги Андонов
008.00 SPObFBG Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
036.00 ATPbCBG Устройство на земеделски територии 6 Изпит доц. д-р инж. Георги Андонов
037.00 URBbCBG Устройство на урбанизирани територии 5 Изпит доц. д-р арх. Минчо Ненчев
038.00 MLbCBG Управление на земи 5 Изпит доц. д-р инж. Анни Делиева
039.00 PVbCBG Принципи на оценяване 5 Изпит доц. д-р инж. Георги Андонов
040.00 IUTDbCBG Въведение в регулации и вертикално планиране 5 Изпит доц. д-р инж. Руска Димитрова
041.01 PDTbEBG Устройство на нарушени територии 4 Текуща оценка ст.н.с.I ст. д-р Методи Теохаров
041.02 FTPbEBG Устройство на горски територии 4 Текуща оценка гл.ас. д-р Илко Добричков

4 Курс, 7 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.04 RVbCPG Учебна практика по оценка на недвижими имоти 2 Зачот доц. д-р инж. Георги Андонов
042.00 REVbCBG Оценка на недвижими имоти 6 Изпит доц. д-р инж. Георги Андонов
043.00 LUPRbCBG Използване и опазване на земята 5 Изпит доц. д-р инж. Маргарита Мондешка
044.00 IPMbCBG Институции и управление на собствеността 5 Изпит доц. д-р инж. Йордан Ботев
045.00 IMbCBG Анализ и управление на инвестиции 5 Изпит проф. д-р инж. Маргарита Мондешка
046.00 MPRbCBG Управление на проекти 5 Текуща оценка ас. инж. Тамара Илиева-Цветкова
047.01 IPAbEBG Оценка на интелектуалната собственост 4 Текуща оценка доц. д-р Венета Цакова
047.02 PAMbEBG Устройство на защитени територии 4 Текуща оценка ст.н.с.I ст. д-р Методи Теохаров

4 Курс, 8 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.05 PTREbCPG Учебна практика по управление на имоти 1 Зачот
000.06 PDFT5bCPG Преддипломна практика 2 Зачот
048.00 REMbCBG Управление на имоти 5 Изпит доц. д-р инж. Анни Делиева
049.00 CRRbCBG Изисквания към строежи и строителни норми 4 Изпит
050.00 VMEbCBG Оценка на машини, съоръжения и оборудване 5 Текуща оценка доц. д-р инж. Евгени Соколов
051.00 VCCMbCBG Оценка на недвижими паметници на културата 5 Изпит доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
052.00 DW5bCBG Разработка и защита на дипломна работа 10 Изпит