Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Урбанизъм / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.01 IPLbCBU Въведение в урбанизма 4 Изпит проф. д-р арх. Минчо Ненчев
001.02 HPLbCBU История на урбанизма 4 Изпит доц. д-р арх. Ясен Кьосев
001.03 PLSbCBU Урбанистична социология 4 Изпит доц. арх. Веселин Дончев
004.01 LCSbCBU Умения за учене и комуникация 4 Текуща оценка проф. д-р арх. Валери Иванов
005.01 UAPbCBU Анализ на градската среда 6 Защита на проект доц. д-р арх. Елена Димитрова
006.02 HARbEBU История на архитектурата 4 Изпит гл.ас. арх. Лилян Делевски
006.021 SUbEBU Геодезия 4 Изпит доц. д-р инж. Борислав Александров
006.03 CADbEBU Компютърно проектиране 4 Текуща оценка доц. д-р арх. Боян Георгиев
008.01.1 ENbEBU Английски език 3 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.01.2 FRbEBU Френски език 3 »» ст.преп. Борислав Колев
008.01.3 GEbEBU Немски език 3 »» преп. Ани Манова
008.01.4 BULbEBU Български език за чуждестранни студенти 3 »»
008.02 SPObCBU Физическо възпитание и спорт 1 »» ст.преп. Сашо Ценов

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.04 PLTbCBU Теория на урбанизма 4 Изпит проф. д-р арх. Александър Александров
001.05 UPLbCBU Градско планиране 4 Изпит доц. арх. Йордан Търсанков
002.01 EPSbCBU Околна среда и устойчиво развитие 4 Изпит доц. д-р арх. Елена Димитрова
004.02 ITECbCBU Информационни технологии 4 Текуща оценка доц. д-р арх. Стоянка Иванова
005.02 SSPbCBU Проект на малко селище 4 Защита на проект доц. арх. Йордан Търсанков
006.01 LCS2bEBU Умения за учене и комуникация II 4 Текуща оценка гл.ас. арх. Лилян Делевски
006.05 IARbEBU Въведение в архитектурата 4 Изпит гл.ас. арх. Лилян Делевски
008.01.1 ENbEBU Английски език 3 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.01.2 FRbEBU Френски език 3 »» ст.преп. Борислав Колев
008.01.3 GEbEBU Немски език 3 »» преп. Ани Манова
008.01.4 BULbEBU Български език за чуждестранни студенти 4 »»
008.02 SPObCBU Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
010.01 PT1bCPU Учебна практика по специалността - І 2 Зачот проф. д-р арх. Валери Иванов

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
002.02 CEURbCBU Съвременна Европа 4 Изпит доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
003.01 TRRSbCBU Транспортни системи 4 Изпит гл.ас. арх. Георги Бояров
003.02 PLMbCBU Методология на урбанизма 4 Изпит доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
005.03 UDPbCBU Проект за градско развитие 6 Защита на проект доц. арх. Веселин Дончев
006.04 EPS2bEBU Околна среда и устойчиво развитие II 4 Изпит доц. д-р арх. Елена Димитрова
006.07 LDAbEBU Ландшафтна архитектура 4 Изпит проф. д-р арх. Веселина Троева
008.01.1 ENbEBU Английски език 3 Текуща оценка доц. д-р Боян Алексиев
008.01.2 FRbEBU Френски език 3 Текуща оценка ст.преп. Борислав Колев
008.01.3 GEbEBU Немски език 3 Текуща оценка преп. Ани Манова
008.01.4 BULbEBU Български език за чуждестранни студенти 3 Текуща оценка
008.02 SPObCBU Физическо възпитание и спорт 1 »» ст.преп. Сашо Ценов

2 Курс, 4 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.06 RUEbCBU Регионална и градска икономика 4 Изпит доц. д-р инж. Стефан Цонев
002.03 PLPbCBU Урбанистична политика 6 Изпит проф. д-р арх. Стефчо Димитров
003.03 STMMbCBU Статистически методи 4 Изпит доц. д-р Александър Цветков
005.04 RDP1bCBU Планиране на извънградски територии - проект 6 Защита на проект доц. д-р арх. Минчо Ненчев
005.10 RUP1bCBU Планиране на извънградски територии 4 Изпит доц. д-р арх. Минчо Ненчев
006.09 IAREAbEBU Производствени територии 4 Изпит доц. д-р арх. Виолета Комитова
006.10 SINbEBU Социална инфраструктура 4 Изпит проф. д-р арх. Валери Иванов
008.02 SPObCBU Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
010.02 PT2bCPU Учебна практика по специалността - ІІ 1 Зачот проф. д-р арх. Валери Иванов

3 Курс, 5 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.06 REGPLbCBU Регионално планиране 6 Изпит проф. д-р арх. Стефчо Димитров
002.03 PLAWbCBU Урбанизъм и законодателство 6 Изпит доц. арх. Йордан Търсанков
003.03 FUDbCBU Финансиране на урбанистичното развитие 4 Изпит доц. арх. Йордан Търсанков
005.04 TINbCBU Техническа инфраструктура 4 Изпит доц. д-р арх. Минчо Ненчев
005.10 RGPbCBU Проект за развитие на регион 6 Защита на проект проф. д-р арх. Стефчо Димитров
006.08 STM2bEBU Статистически методи - II 4 Изпит доц. д-р Александър Цветков
006.11 CANbEBU Културна антропология на града 4 Изпит проф. д-р арх. Александър Александров
006.12 URDbEBU Градски дизайн 4 Изпит проф. д-р арх. Стефчо Димитров
006.20 NN1bEBU Защита при извънредни ситуации 4 Изпит доц. д-р арх. Минчо Ненчев

3 Курс, 6 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.08 MTRYbCBU Теория на управлението 4 Изпит доц. арх. Йордан Търсанков
002.05 SOCPbCBU Социална политика 4 Изпит доц. арх. Веселин Дончев
005.06 PLAbCBU Урбанизъм и администрация 4 Изпит доц. арх. Йордан Търсанков
005.07 SPSEbCBU Системи за пространствено планиране в Европа 4 Изпит доц. д-р арх. Елена Димитрова
005.08 RSDPbCBU Жилищна структура - проект 6 Защита на проект доц. д-р арх. Валери Иванов
006.13 HAPbEBU Жилищна политика 4 Изпит гл.ас. арх. Милена Нанова
006.14 REMMbEBU Управление на земи и имоти 4 Изпит доц. д-р инж. Анни Делиева
006.15 CHEbEBU Културно наследство 4 Изпит доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
006.19 AANbEBU Архитектурна антропология 4 Изпит доц. д-р арх. Тодор Цигов
010.03 URBP3bCPU Преддипломна практика 4 Зачот проф. д-р арх. Александър Александров

4 Курс, 7 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
002.06 TRGbCBU Градско обновяване 6 Изпит проф. д-р арх. Веселина Троева
003.05 SMbCBU Научни методи 4 Изпит доц. Георги Калушев
003.06 EIAbCBU Оценка на въздействието върху околната среда 6 Защита на проект доц. д-р инж. Добрин Денев
003.07 MPPRbCBU Управление на проекти 4 Изпит доц. д-р Павел Димитров
005.09 TRPbCBU Проект за градска реконструкция 6 Защита на проект доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
006.16 TURPLbEBU Туристическо планиране 4 Изпит доц. Николина Попова
006.17 PREbEBU Професионална етика 4 Изпит проф. д-р арх. Валери Иванов
006.18 CPPbEBU Съвременна урбанистична практика 4 Изпит доц. д-р арх. Елена Димитрова

4 Курс, 8 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
007.01 DIPLbCBU Дипломна работа: Теоретично проучване Дипломен проект
Държавна клаузура
20 Дипломна работа проф. д-р арх. Александър Александров