Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Геодезия - задочно - регулирана професия / Дисциплини

Дисциплини

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Геодезия - задочно - регулирана професия
Учебен план
Анотации

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
002.00 PACbCBG Програмиране и използване на изчислителните системи 5 Изпит доц. д-р инж. Гергана Моллова
003.00 LAAGbCBG Линейна алгебра и аналитична геометрия 6 Изпит доц. д-р Цанко Дончев
004.00 SU1bCBG Геодезия - I част 3 »» доц. д-р инж. Борислав Александров
005.00 TOPCbCBG Топографска картография 5 Изпит доц. д-р инж. Станислав Василев
006.00 MAN1bCBG Математически анализ - I част 6 Изпит доц. д-р Цанко Дончев
007.00 PH_bCBG Философия 3 Изпит

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.01 SUP1bCBG Учебна практика по геодезия - I част 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв
000.02 TOPCPbCPG Учебна практика по топографска картография 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Станислав Василев
004.00 SU1bCBG Геодезия - I част 5 Изпит доц. д-р инж. Борислав Александров
008.00 PHSbCBG Физика 4 »» доц. д-р Звезделин Пейков
009.00 CADSbCBG CAD - системи 4 Изпит доц. д-р инж. Иван Кунчев
010.00 DEGbCBG Дескриптивна геометрия 5 Изпит доц. д-р мат. Екатерина Михайлова
011.00 ECObCBG Екология 3 Текуща оценка

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
008.00 PHSbCBG Физика 3 Изпит доц. д-р Звезделин Пейков
012.00 MAN2bCBG Математически анализ - II част 5 Изпит доц. д-р Цанко Дончев
013.00 SU2bCBG Геодезия - II част 4 »» доц. д-р инж. Иван Кунчев
014.00 ECONbCBG Икономика 3 Текуща оценка доц. д-р Анета Маричова
015.00 PHO1bCBG Фотограметрия и дистанционни методи - I част 4 Изпит
016.00 COWbCBG Основи на строителното дело 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Петър Христов
017.00 MPGIbCBG Математическа обработка на геодезическите измервания (МОГИ) 4 »» доц. д-р инж. Христо Дечев

2 Курс, 4 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.03 SUP2bCPG Учебна практика по геодезия - II част 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Иван Кунчев
013.00 SU2bCBG Геодезия - II част 4 Изпит доц. д-р инж. Иван Кунчев
017.00 MPGIbCBG Математическа обработка на геодезическите измервания (МОГИ) 4 Изпит доц. д-р инж. Христо Дечев
018.00 AMATHbCBЕ Приложна математика 4 Изпит доц. д-р Маринка Мартинова
019.00 EXLbCBG Административно и вещно право 3 Текуща оценка

3 Курс, 5 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
020.00 GI1bCBG Геоинформатика - I част 4 Изпит доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
021.00 DPIbCBG Цифрова обработка на изображения 4 Изпит
022.00 TPLbCBG Териториално планиране 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Анни Делиева
023.00 BCWENGbCBG Водно дело 3 Изпит доц. д-р инж. Мартина Печинова
024.00 GI2bCBG Геоинформатика - II част 4 Изпит доц. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв
025.00 PHO1bCBG Фотограметрия и дистанционни методи - I част 5 »»

3 Курс, 6 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.04 GEOPbCPG Учебна практика по висша геодезия 2 Текуща оценка проф. д-р инж. Славейко Господинов
000.05 PHOTbCPG Учебна практика по фотограметрия и дистанционни методи 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Пламен Малджански
025.00 PHO2bCBG Фотограметрия и дистанционни методи - II част 5 Изпит доц. д-р инж. Пламен Малджански
027.00 ELLGbCBG Елипсоидна геодезия 5 Изпит ас. инж. Георги Митрев
028.00 URBLbCBG Градоустройство 4 »»

4 Курс, 7 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
029.00 CR1bCBG Картография - I (Картни проекции) 4 Изпит
030.00 GASTbCBG Геодезическа астрономия 4 Изпит ас. инж. Георги Митрев
031.00 CARbCBG Кадастър 4 Изпит доц. д-р инж. Христо Дечев
032.00 CPRJbCBG Кадастър - проект 4 Изпит доц. д-р инж. Христо Дечев
033.00 CR2bCBG Картография - II част 4 »»
034.00 DUPbCBG Подробни устройствени планове 4 Изпит гл.ас. инж. Руска Димитрова
035.00 TEGbCBG Теория на фигурата на земята и гравиметрия (ТФЗ и Г) 5 Изпит проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
036.00 EGEbCBG Инженерна геодезия 2 Изпит

4 Курс, 8 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.06 AGEbCPG Учебна практика по инженерна геодезия 2 »»
033.00 CR2bCBG Картография - II част 4 Изпит
037.00 HRWbCBG Пътища и железници 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Ягода Тодорова
038.00 RV1bCBG Оценка на недвижими имоти - I част 3 Изпит
041.00 EGEbCBG Инженерна геодезия 5 Изпит

5 Курс, 9 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.07 RVbCPG Учебна практика по оценка на недвижими имоти 1 Текуща оценка
043.00 GNSbCBG Глобални навигационни спътникови системи и мрежи 4 Изпит доц. д.н. инж. Димитър Димитров
044.00 LM1bCBG Земеустройство I част 4 Изпит
045.00 MMbCBG Мениджмънт и маркетинг 3 Текуща оценка
046.00 SATGbCBG Космическа геодезия 3 Текуща оценка

5 Курс, 10 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
047.00 MPRbCBG Управление на проекти 3 »» ас. инж. Тамара Илиева-Цветкова
048.00 GMGbCSG Геодезически методи в геодинамиката 5 Изпит проф. д-р инж. Славейко Господинов
048.00 DGSbCSG Проектиране на геоинформационни системи 7 Изпит доц. д-р инж. Иван Кунчев
048.00 LPbCSG Ландшафтно устройство 4 Текуща оценка
048.00 RESbCSG Дистанционни изследвания 9 Изпит
048.00 REGISbCSG Дистанционни методи и ГИС 4 Изпит
049.00 TSGbCSG Теория на сигналите 4 Текуща оценка проф. д-р инж. Борислав Маринов
049.00 MCAbCSG Многоцелеви кадастър 5 Изпит доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
049.00 UTRbCSG Градско движение и улици 5 Текуща оценка
049.00 TSGbCSG Теория на сигналите 4 Текуща оценка проф. д-р инж. Борислав Маринов
049.00 RV2bCSG Оценка на недвижими имоти - II част 4 Изпит
049.00 VGDbCSG Визуализация на Гео данни 5 Изпит
050.00 CSGbCSG Калибриране и стандартизация в геодезията 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Борислав Александров
050.00 REGISbCSG Дистанционни методи и ГИС 5 Изпит
050.00 MSUbCSG Маркшайдерство 4 Изпит
050.00 REGISbCSG Дистанционни методи и ГИС 4 Изпит
050.00 REMbCSG Управление на имоти 4 Изпит
050.00 PCARTbCSG Проект по картография 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Петър Пенев
051.00 GPSbCSG Прецизни GPS измервания 4 Изпит доц. д-р инж. Юри Цановски
051.00 PGWbCSG Прецизни инженерно - геодезически работи 4 Изпит гл.ас. Иван Деянов
051.00 LCONSbCSG Комасация 3 Текуща оценка
051.00 MAPPbCSG Производство на карти 4 Изпит доц. д-р инж. Петър Пенев

6 Курс, 11 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.01 IGSbEBG Интегрална геодезия 4 Изпит ас. инж. Георги Митрев
000.02 GAPbEBG Гравиметрични приложения в геологията и геофизиката 4 Текуща оценка
000.03 ASGDPbEBG Приложен софтуер за обработка на геодезически данни 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв
000.04 COMGbEBG Компютърна графика 4 Текуща оценка
000.05 ADMSbEBG Административно обслужване в строителството 4 Текуща оценка
000.06 MM3DbEBG Мултимедийни средства за създаване на 3D модели 4 Изпит
000.07 VGDbEBG Визуализация на Гео данни 4 Текуща оценка
000.08 MLbEBG Управление на земи 4 Текуща оценка
000.09 NCARTbEBG Навигационно картографиране 4 Изпит
000.10 VCMbEBG История и теория на архитектурата 4 Текуща оценка
000.11 OOPIPbEBG Обектно ориентирано програмиране при обработка на ГЕО - изображения 4 Текуща оценка
000.12 HYDROGbEBG Хидрография 4 Изпит
000.13 EPHbEBG Инженерна фотограметрия 4 Текуща оценка
000.14 AUCbEBG Автоматизирано картографиране 4 Изпит
000.15 MREbEBG Мелиорации и рекултивация на земята 4 Изпит
000.16 GBPbEBG Геометрични основи на перспективата 4 Текуща оценка гл.ас. д-р мат. Венцислав Радулов
051.00 APHbCSG Архитектурна фотограметрия 4 Текуща оценка
052.00 DGEbCSG Определяне на геоида 5 Изпит проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
052.00 G3DbCSG 3D - моделиране във вертикалното планиране 4 Изпит
052.00 EPHbCSG Инженерна фотограметрия 5 Текуща оценка доц. д-р инж. Пламен Малджански
052.00 AD2bCSG Математическа обработка на геодезическите измервания II (МОГИ II) 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Христо Дечев
052.00 LM2bCSG Земеустройство II част (мелиоративно земеустройство) 4 Текуща оценка
052.00 CARTSbCSG Тематично картографиране 5 Текуща оценка
053.00 MLABbCSG Програмиране на задачи в среда MATLAB 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Иван Здравчев
053.00 GWIbCSG Геодезически работи при проектиране на комплексни обекти 5 Изпит
053.00 DPI2bCSG Цифрова обработка на изображения - II част 4 Текуща оценка
053.00 RV3bCSG Оценка на недвижими имоти III (приложни оценки) 3 Изпит
053.00 WEBbCSG WEB дизайн 4 Текуща оценка
054.00 KAGbCSG Кинематични приложения на GPS 4 Изпит доц. д-р инж. Юри Цановски
054.00 EGAbCSG Инженерно - геодезически работи на акваториите 4 Текуща оценка
054.00 PPHObCSG Проект фотограметрия и дистанционни методи 4 Изпит
054.00 GI3bCSG Геоинформатика III (обектно ориентирано програмиране, обектно ориентирани бази данни, геостатистика) 4 Изпит доц. д-р инж. Христо Дечев
054.00 ERPRbCSG Ерозия и защита от нея 4 Изпит
054.00 CSTbCSG Картографски стандарти 4 Изпит
055.00 SGEbCSG Морска геодезия 4 Изпит доц. д-р инж. Борислав Александров
055.00 GPSbCSG Прецизни GPS измервания 5 Изпит доц. д-р инж. Юри Цановски
055.00 SLUbCSG Устойчиво земеползване 4 Изпит
055.00 TOPC2bCSG Топографска картография - II част 5 Изпит
056.00 ISCbCSG Информационни системи на кадастъра 4 Изпит доц. д-р инж. Христо Дечев

6 Курс, 12 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
PDFT5bCBG Преддипломна практика 15 Текуща оценка
DW5bCBG Разработка и защита на дипломна работа 15 Изпит