Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Водоснабдяване и канализация / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.00 CHCEbCBH Химия в строителството 3 Изпит доц. д-р инж. Соня Димитрова
002.00 CEGbCBH Инженерно - строителна графика 1 Текуща оценка гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева
003.00 PH__BEBH Философия 2 Текуща оценка проф. д-р Тодор Тодоров
003.01 PHCRbEBH Философия на културата и религията 2 Текуща оценка проф. д-р Тодор Тодоров
003.02 TVbEBH Теория на ценностите 2 Текуща оценка ас. Анжелика Динкова
004.00 LAAGbCBH Линейна алгебра и аналитична геометрия 6 Изпит проф. д-р Михаил Константинов
005.00 MAN1bCBE Математически анализ - I част 7 Изпит доц. д-р Цанко Дончев
006.00 AEEbCBH Приложна електротехника 3 Изпит доц. д-р инж. Милчо Симидчиев
007.01 BCONbCBH Сградостроителство 3 Изпит доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
007.02 BCONPRbCBH Проект по сградостроителство 2 Защита на проект доц. д-р арх. Димитър Тодоров
008.01 ENbEBH Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.02 GEbEBH Немски език 2 »» преп. Ани Манова
008.03 FRbEBH Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
008.04 BULbEBH Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009.00 SPObCBH Физическо възпитание и спорт 1 »» доц. д-р Димитър Желязков

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
008.01 ENbEBH Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.02 GEbEBH Немски език 2 »» преп. Ани Манова
008.03 FRbEBH Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
008.04 BULbEBH Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009.00 SPObCBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
010.00 MAN2bCBЕ Математически анализ - II част 5 Изпит доц. д-р Цанко Дончев
011.00 DEGbCBH Дескриптивна геометрия 4 Изпит доц. д-р мат. Екатерина Михайлова
012.00 SUbCBH Геодезия 3 Изпит доц. д-р инж. Борислав Александров
013.00 PACbCBH Програмиране и използване на изчислителните системи 4 Изпит доц. д-р инж. Гергана Моллова
014.00 TM1bCBE Теоретична механика - I част 5 Изпит доц. д-р инж. Димитър Лолов
015.00 PHSbCBH Физика 5 »» доц. д-р Звезделин Пейков

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.02 FTEGHGbCPH Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология 1 Зачот гл.ас. инж. Ивайло Иванов
008.01 ENbEBH Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.02 GEbEBH Немски език 2 »» преп. Ани Манова
008.03 FRbEBH Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
008.04 BULbEBH Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009.00'' SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
015.00 PHSbCBH Физика 4 Изпит доц. д-р Звезделин Пейков
016.00 AMATHbCBЕ Приложна математика 4 Изпит доц. д-р Симеон Томов Стефанов
017.00 TM2bCBE Теоретична механика - II част 5 Изпит доц. д-р инж. Димитър Лолов
018.00 EGHGbCBH Инженерна геология и хидрогеология 4 Изпит гл.ас. инж. Ивайло Иванов
019.00 SMTbCBЕ Съпротивление на материалите 5 »» гл.ас. д-р инж. Димитрина Киндова-Петрова
020.00 BMTbCBH Строителни материали 5 »» гл.ас. д-р инж. Богомил Петров

2 Курс, 4 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.03 EHYDPbCPH Учебна практика по инженерна хидрология 1 Зачот доц. д-р инж. Венци Божков
000.04 TCMbCPH Учебна практика по строителни машини 1 Зачот доц. д-р инж. Калин Радлов
008.01 ENbEBH Английски език 2 Текуща оценка доц. д-р Боян Алексиев
008.02 GEbEBH Немски език 2 Текуща оценка преп. Ани Манова
008.03 FRbEBH Френски език 2 Текуща оценка ст.преп. Борислав Колев
008.04 BULbEBH Български език за чуждестранни студенти 2 Текуща оценка
009.00'' SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
019.00 SMTbCBЕ Съпротивление на материалите 5 Изпит гл.ас. д-р инж. Димитрина Киндова-Петрова
020.00 BMTbCBH Строителни материали 4 Изпит гл.ас. д-р инж. Богомил Петров
021.00 CONMACbCBH Строителни машини 3 Изпит доц. д-р инж. Калин Радлов
022.00 CAEbCBH Автоматизация на инженерния труд 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Гергана Моллова
023.01 EHYDbCBH Инженерна хидрология 3 »» доц. д-р инж. Венци Божков
023.02 EHYDPRbCBH Проект по инженерна хидрология 2 »» доц. д-р инж. Венци Божков
024.00 FFLMECbCBH Хидромеханика 4 Изпит доц. д-р инж. Борис Цанков
025.00 ECONbEBH Икономика 2 Изпит доц. д-р икон. Тончо Тончев
025.01 TMEbEBH Обща теория на пазарното стопанство 2 Изпит доц. д-р икон. Тончо Тончев
025.02 ECMANbEBH Икономика за мениджъри 2 Изпит доц. д-р Анета Маричова

3 Курс, 5 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
009.00'' SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
023.01 EHYDbCBH Инженерна хидрология 4 Изпит доц. д-р инж. Венци Божков
023.02 EHYDPRbCBH Проект по инженерна хидрология 2 Защита на проект доц. д-р инж. Венци Божков
026.01 HYDbCBH Хидравлика 4 »» доц. д-р инж. Весела Захариева
026.02 HYDPRbCBH Проект по хидравлика 2 »» доц. д-р инж. Весела Захариева
027.00 CHWbCBH Химия на водата 6 Изпит доц. д-р инж. Соня Димитрова
028.00 SM1bCBH Строителна механика - I част 6 Изпит доц. д-р инж. Александър Таушанов
029.00 LACbCBH Правни въпроси в строителството 2 Текуща оценка д-р юрист Румен Стефанов
030.01 SMFEbCBH Земна механика и фундиране 3 »» доц. д-р инж. Борислав Киров
030.02 SMFEPRbCBH Проект по фундиране 1 »» доц. д-р инж. Борислав Киров

3 Курс, 6 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.06 CHbCPH Учебна практика по компютърни методи в хидравликата 1 Зачот гл.ас. д-р инж. Сава Тачев
000.07 IWSSbCPH Специална практика (запознаване с водоснабдителни и канализационни обекти) 2 Зачот асистент инж. Петя Тинчева
009.00'' SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
026.01 HYDbCBH Хидравлика 2 Изпит доц. д-р инж. Весела Захариева
026.02 HYDPRbCBH Проект по хидравлика 2 Защита на проект доц. д-р инж. Весела Захариева
028.00 SM2bCBH Строителна механика - II част 4 Изпит доц. д-р инж. Александър Таушанов
030.01 SMFEbCBH Земна механика и фундиране 2 Изпит доц. д-р инж. Борислав Киров
030.02 SMFEPRbCBH Проект по фундиране 2 Защита на проект доц. д-р инж. Борислав Киров
031.01 PPSbCBH Помпи и помпени станции 4 Изпит гл.ас. д-р инж. Таня Игнева-Данова
031.02 PPSPRbCBH Проект по помпи и помпени станции 2 Защита на проект доц. д-р инж. Драган Драганов
032.00 EGEbCBH Инженерна геодезия 3 Изпит доц. д-р инж. Димитър Тонков
033.01 RCSbCBH Стоманобетон и масивни конструкции 3 »» доц. д-р инж. Методи Андреев
033.02 RCSPRbCBH Проект по стоманобетон и масивни конструкции 2 »» доц. д-р инж. Методи Андреев

4 Курс, 7 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.02 MMUWbFBH Управление и комплексно използване на водите 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Красимир Петров
000.03 REVbFBH Оценка на недвижими имоти 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Георги Андонов
000.03 REVPbFPH Факултативна практика по оценка на недвижими имоти 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Георги Андонов
000.04' FEMbFBH Метод на крайните елементи 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Александър Трайков
009.00'' SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
033.01 RCSbCBH Стоманобетон и масивни конструкции 3 Изпит доц. д-р инж. Методи Андреев
033.02 RCSPRbCBH Проект по стоманобетон и масивни конструкции 2 Защита на проект доц. д-р инж. Методи Андреев
034.01 WSSBbCBH Водоснабдяване и канализация на сгради 4 Изпит проф. д-р инж. Димитър Аличков
034.02 WSSBPRbCBH Проект по водоснабдяване и канализация на сгради 3 Защита на проект проф. д-р инж. Ганчо Димитров
035.01 SITSbCBH Стоманени и дървени конструкции 4 Изпит гл.ас. д-р инж. Ирена Хаджиянева
035.02 SITSPRbCBH Проект по стоманени и дървени конструкции 2 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Ирена Хаджиянева
036.01 OMWSbCBH Организация и управление на ВК строителство 2 »» доц. д-р инж. Росица Петрова
041.00 OCHbCSH Органична химия, биохимия и микробиология на водата 7 Изпит доц. д-р Григор Михайлов
041.01 STEbCSH Улици 2 Изпит доц. д-р инж. Донка Гутева
041.02 STEPRbCSH Проект по улици 1 Защита на проект доц. д-р инж. Донка Гутева
042.01 NWPbCSH Пречистване на природни води 4 Изпит доц. д-р инж. Галина Димова
042.01 WSbCSH ВК мрежи и съоръжения 3 »» доц. д-р инж. Красимир Кукурин
042.02 NWPRbCSH Проект по пречистване на природни води 3 Защита на проект проф. д-р инж. Петър Калинков

4 Курс, 8 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.01 MBFbFBH Управление на строителна фирма 1 Текуща оценка гост-проф. д-р инж. Фридер Зибер
000.01 MBFTbFPH Факултативна практика по управление на строителна фирма 1 Зачот гост-проф. д-р инж. Фридер Зибер
000.04'' FEMbFBH Метод на крайните елементи 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Александър Трайков
000.05 STDEAbFBE Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката 1 Текуща оценка проф. д.м.н. Тодор Гичев
000.06 MSbFBE Математическа статистика 1 Текуща оценка гл.ас. д-р Юлиана Бонева
000.08 FTbCPH Производствена практика 2 Зачот доц. д-р инж. Соня Димитрова
006.07 TWTbFBH Технологии на пречистване на води 1 Текуща оценка гост-проф. д-р инж. Иван Секулов
009.00'' SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
036.01 OMWSbCBH Организация и управление на ВК строителство 3 Изпит доц. д-р инж. Росица Петрова
036.02 OMWSPRbCBH Проект по организация и управление на ВК строителство 4 Защита на проект доц. д-р инж. Росица Петрова
037.00 HIWbCBH Хидроинформатика във ВК 4 Изпит проф. д-р инж. Мариана Мараджиева
038.00 EWSSCbCBH Икономика на ВК строителство 4 Изпит доц. д-р инж. Стефан Цонев
039.00 AWSSbCBH Автоматизация на ВК системи 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Красимир Кукурин
042.01 WSbCSH ВК мрежи и съоръжения 3 Изпит доц. д-р инж. Красимир Кукурин
042.02 WSPRRbCBH Проект по ВК мрежи и съоръжения 4 Защита на проект доц. д-р инж. Цочо Цанков
043.01 WTRbCSH Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води 1 »» проф. д-р инж. Ирина Рибарова
043.01 WENGbCSH Водно строителство 4 Изпит доц. д-р инж. Игнат Игнатов
043.02 WENGPRbCSH Проект по водно строителство 3 Защита на проект доц. д-р инж. Игнат Игнатов
043.02 WTRPRbCBH Проект по пречистване на битови и промишлени отпадъчни води 1 »» проф. д.т.н. инж. Румен Арсов
044.00 WWTbCSH Пречистване на отпадъчни води 2 »» доц. д-р инж. Ирина Костова
044.01 NWPbCSH Пречистване на природни води 2 »» доц. д-р инж. Галина Димова
045.00 WSSSbCSH Водоснабдителни мрежи и съоръжения 2 »» доц. д-р инж. Красимир Кукурин

5 Курс, 9 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.007'' FEFbFPH Факултативна практика 12 Зачот
000.09 PDFTbCPH Преддипломен стаж 3 Зачот ст.ас. инж. Боян Борисов
000.10 ANNCbFBH Изкуствени невронни мрежи в строителството 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова
000.11 MOSSbFBH Компютърно моделиране на канализационни мрежи 1 Текуща оценка проф. д.т.н. инж. Румен Арсов
000.12 CMPWTbFBH Компютърно моделиране на процесите в пречиствателните станции за отпадъчни води 1 Текуща оценка
009.00'' SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
041.00 ECEPbCBH Екология и опазване на околната среда 2 Изпит проф. д-р инж. Ирина Рибарова
043.01 WTRbCSH Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води 6 Изпит проф. д-р инж. Ирина Рибарова
043.02 WTRPRbCBH Проект по пречистване на битови и промишлени отпадъчни води 3 Защита на проект проф. д.т.н. инж. Румен Арсов
044.00 WWTbCSH Пречистване на отпадъчни води 2 Изпит доц. д-р инж. Ирина Костова
044.01 NWPbCSH Пречистване на природни води 5 Изпит доц. д-р инж. Галина Димова
044.02 WWTPRbCSH Проект по пречистване на отпадъчни води 2 Защита на проект доц. д-р инж. Ирина Костова
044.02 NWPPRbCSH Проект по пречистване на природни води 4 Защита на проект проф. д-р инж. Петър Калинков
045.00 SWTbCSH Третиране на твърди отпадъци 3 Изпит гл.ас. д-р инж. Мариана Колева
045.00 WSSSbCSH Водоснабдителни мрежи и съоръжения 4 Изпит доц. д-р инж. Красимир Кукурин
045.02 WSSSPRbCSH Проект по водоснабдителни мрежи и съоръжения 4 Защита на проект доц. д-р инж. Цочо Цанков
045.02 SWTPRbCSH Проект по третиране на твърди отпадъци 2 Защита на проект доц. д-р инж. Драган Драганов
046.00 EWTbCSH Експлоатация на ВК пречиствателни станции 2 Изпит проф. д-р инж. Ирина Рибарова
046.01 GASSbCSH Газоснабдяване 2 Изпит проф. д-р инж. Димитър Аличков
046.02 GASSPRbCSH Проект по газоснабдяване 1 Защита на проект доц. д-р инж. Димитър Аличков
047.01 SSbCSH Канализационни мрежи и съоръжения 4 Изпит доц. д-р инж. Ирина Костова
047.02 SSPRbCSH Проект по канализационни мрежи и съоръжения 4 Защита на проект проф. д.т.н. инж. Румен Арсов
048.00 EWSSbCSH Експлоатация на ВК мрежи и съоръжения 2 Изпит доц. д-р инж. Красимир Кукурин

5 Курс, 10 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.00 DWWSS Разработване на дипломна работа 30 Защита на проект