Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидротехническо строителство / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.00 CHCEbCBH Химия в строителството 3 Изпит доц. д-р инж. Магделинка Раденкова - Янева
002.00 CEGbCBH Инженерно - строителна графика 1 Текуща оценка гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева
003.01 PHCRbEBH Философия на културата и религията 2 Текуща оценка проф. д-р Тодор Тодоров
003.02 TVbEBH Теория на ценностите 2 Текуща оценка ас. Анжелика Динкова
004.00 LAAGbCBЕ Линейна алгебра и аналитична геометрия 6 Изпит проф. д-р Михаил Константинов
005.00 MAN1bCBЕ Математически анализ - I част 7 Изпит доц. д-р Цанко Дончев
006.00 AEEbCBH Приложна електротехника 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Милчо Симидчиев
007.01 BCONbCBH Сградостроителство 3 Изпит
007.02 BCONPRbCBH Проект по сградостроителство 2 Защита на проект
008.01' ENbEBH Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.02' GEbEBH Немски език 2 »» преп. Ани Манова
008.03' FRbEBH Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
008.04' BULbEBH Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009.00 SPObCBH Физическо възпитание и спорт 1 »» доц. д-р Димитър Желязков

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
008.01' ENbEBH Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.02' GEbEBH Немски език 2 »» преп. Ани Манова
008.03' FRbEBH Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
008.04' BULbEBH Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009.00 SPObCBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
010.00 MAN2bCBЕ Математически анализ - II част 5 Изпит доц. д-р Цанко Дончев
011.00 DEGbCBH Дескриптивна геометрия 4 Изпит доц. д-р мат. Екатерина Михайлова
012.00 SUbCBH Геодезия 3 Изпит доц. д-р инж. Борислав Александров
013.00 PACbCBH Програмиране и използване на изчислителните системи 4 Изпит доц. д-р инж. Гергана Моллова
014.00 TM1bCBE Теоретична механика - I част 5 доц. д-р инж. Димитър Лолов
015.00 PHSbCBH Физика 5 »» доц. д-р Звезделин Пейков

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.02 FTEGHGbCPH Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология 1 Зачот гл.ас. инж. Ивайло Иванов
008.01' ENbEBH Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.02' GEbEBH Немски език 2 »» преп. Ани Манова
008.03' FRbEBH Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
008.04' BULbEBH Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009.00 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
015.00 PHSbCBH Физика 4 Изпит доц. д-р Звезделин Пейков
016.00 AMATHbCBЕ Приложна математика 4 Изпит доц. д-р Симеон Томов Стефанов
017.00 TM2bCBE Теоретична механика - II част 5 Изпит доц. д-р инж. Димитър Лолов
018.00 EGHGbCBH Инженерна геология и хидрогеология 4 Изпит гл.ас. инж. Ивайло Иванов
019.00 SMTbCBЕ Съпротивление на материалите 5 »» гл.ас. д-р инж. Димитрина Киндова-Петрова
020.00 BMTbCBH Строителни материали 5 »» доц. д-р инж. Пламен Чобанов

2 Курс, 4 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.03 EHYDPbCPH Учебна практика по инженерна хидрология 1 Зачот доц. д-р инж. Кръстю Даскалов
000.04 TCMbCPH Учебна практика по строителни машини 1 Зачот доц. д-р инж. Калин Радлов
008.01' ENbEBH Английски език 2 Текуща оценка доц. д-р Боян Алексиев
008.02' GEbEBH Немски език 2 Текуща оценка преп. Ани Манова
008.03' FRbEBH Френски език 2 Текуща оценка ст.преп. Борислав Колев
008.04' BULbEBH Български език за чуждестранни студенти 2 Текуща оценка
009.00 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
019.00 SMTbCBЕ Съпротивление на материалите 5 Изпит гл.ас. д-р инж. Димитрина Киндова-Петрова
020.00 BMTbCBH Строителни материали 4 Изпит доц. д-р инж. Пламен Чобанов
021.00 CONMACbCBH Строителни машини 3 Изпит доц. д-р инж. Калин Радлов
022.00 CAEbCBH Автоматизация на инженерния труд 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Гергана Моллова
023.01 EHDOPbCBH Инженерна хидрология и океанология 3 »» доц. д-р инж. Стефан Модев
023.02 EHDOPRbCBH Проект по инженерна хидрология и океанология 2 »» доц. д-р инж. Стефан Модев
024.00 FFLMECbCBH Хидромеханика 4 Изпит проф. д-р инж. Мариана Мараджиева
025.01 TMEbCBH Обща теория на пазарното стопанство 2 Изпит доц. д-р икон. Тончо Тончев
025.02 ECMANbEBH Икономика за мениджъри 2 Изпит доц. д-р Анета Маричова

3 Курс, 5 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
009.00 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
023.01 EHDOPbCBH Инженерна хидрология и океанология 4 Изпит доц. д-р инж. Стефан Модев
023.02 EHDOPRbCBH Проект по инженерна хидрология и океанология 2 Защита на проект доц. д-р инж. Стефан Модев
026.00 HRWbCBH Пътища и железници 3 Изпит доц. д-р инж. Ягода Тодорова
027.01 HYDbCBH Хидравлика 4 »» доц. д-р инж. Николай Лисев
027.02 HYDPRbCBH Проект по хидравлика 2 »» доц. д-р инж. Николай Лисев
028.00 SM1bCBH Строителна механика - I част 6 Изпит доц. д-р инж. Александър Таушанов
029.01 SMFEbCBH Земна механика и фундиране 2 »» доц. д-р инж. Борислав Киров
029.02 SMFEPRbCBH Проект по фундиране 2 »» доц. д-р инж. Борислав Киров
030.00 LACbCBH Правни въпроси в строителството 2 Текуща оценка д-р юрист Румен Стефанов
031.00 MHYDbCBH Морска хидродинамика 3 Изпит доц. д-р инж. Николай Лисев

3 Курс, 6 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.06 CHbCPH Учебна практика по компютърни методи в хидравликата 1 Зачот гл.ас. д-р инж. Весела Захариева
000.07 HESbCPH Специална практика (запознаване с хидротехнически обекти) 2 Зачот гл.ас. инж. Тоньо Чолаков
009.00 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
027.01 HYDbCBH Хидравлика 2 Изпит доц. д-р инж. Николай Лисев
027.02 HYDPRbCBH Проект по хидравлика 2 Защита на проект доц. д-р инж. Николай Лисев
028.00 SM2bCBH Строителна механика - II част 4 Изпит доц. д-р инж. Александър Таушанов
029.01 SMFEbCBH Земна механика и фундиране 3 Изпит доц. д-р инж. Борислав Киров
029.02 SMFEPRbCBH Проект по фундиране 2 Защита на проект доц. д-р инж. Борислав Киров
032.01 SITSbCBH Стоманени и дървени конструкции 3 Изпит гл.ас. д-р инж. Ирена Хаджиянева
032.02 SITSPRbCBH Проект по стоманени и дървени конструкции 2 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Ирена Хаджиянева
033.00 EGEbCBH Инженерна геодезия 3 Изпит доц. д-р инж. Димитър Тонков
034.01 RCSbCBH Стоманобетон и масивни конструкции 3 »» доц. д-р инж. Владимир Янчев
034.02 RCSPRbCBH Проект по стоманобетон и масивни конструкции 2 »» доц. д-р инж. Владимир Янчев

4 Курс, 7 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.02 MMUWbFBH Управление и комплексно използване на водите 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Красимир Петров
000.03 REVPbFBH Факултативна практика по оценка на недвижими имоти 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Георги Андонов
000.03 REVbFBH Оценка на недвижими имоти 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Георги Андонов
000.04' FEMbFBH Метод на крайните елементи 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Александър Трайков
009.00 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
034.01 RCSbCBH Стоманобетон и масивни конструкции 3 Изпит доц. д-р инж. Владимир Янчев
034.02 RCSPRbCBH Проект по стоманобетон и масивни конструкции 2 Защита на проект доц. д-р инж. Владимир Янчев
035.01 IDSPbCBH Хидромелиорации и помпени станции 3 Изпит гл.ас. д-р инж. Петър Филков
035.02 IDSPPRbCBH Проект по хидромелиорации и помпени станции 2 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Петър Филков
036.01 RMRCbCBH Речна морфология и корекция на реки 3 Изпит доц. д-р инж. Кръстю Даскалов
036.02 RMRCPRbCBH Проект по речна морфология и корекция на реки 2 Защита на проект доц. д-р инж. Кръстю Даскалов
037.01 PRTbCBH Пристанища и брегозащитни съоръжения 3 Изпит доц. д-р инж. Игнат Игнатов
037.02 PRTPRbCBH Проект по пристанища и брегозащитни съоръжения 2 Защита на проект доц. д-р инж. Игнат Игнатов
038.01 WPSSbCBH Хидроенергийни системи и съоръжения 3 »» доц. д-р инж. Димитър Кисляков
038.02 WPSSPRbCBH Проект по хидроенергийни системи и съоръжения 2 »» доц. д-р инж. Димитър Кисляков
039.01 HSTbCBH Хидротехнически съоръжения 3 »» доц. д-р инж. Димитър Тошев
039.02 HSTPRbCBH Проект по хидротехнически съоръжения 2 »» доц. д-р инж. Димитър Тошев

4 Курс, 8 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.01 MBFbFBH Управление на строителна фирма 1 Текуща оценка гост-проф. д-р инж. Фридер Зибер
000.01 MBFTbFPH Факултативна практика по управление на строителна фирма 1 Зачот гост-проф. д-р инж. Фридер Зибер
000.04'' FEMbFBH Метод на крайните елементи 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Александър Трайков
000.05 STDEAbFBE Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката 1 Текуща оценка проф. д.м.н. Тодор Гичев
000.06 MSbFBE Математическа статистика 1 Текуща оценка проф. д.м.н. Тодор Гичев
000.08 FTbCPH Производствена практика 2 Зачот гл.ас. инж. Тоньо Чолаков
000.12 COEbFPH Факултативна практика по морска хидродинамика и брегозащитни съоръжения 1 Зачот доц. д-р инж. Кръстю Даскалов
009.00 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
009.02 AIWbFBH Приложни информационни технологии във водното строителство 2 Изпит ст.н.с.I ст. д-р инж. Румен Недков
038.01 WPSSbCBH Хидроенергийни системи и съоръжения 4 Изпит доц. д-р инж. Димитър Кисляков
038.02 WPSSPRbCBH Проект по хидроенергийни системи и съоръжения 3 Защита на проект доц. д-р инж. Димитър Кисляков
039.01 HSTbCBH Хидротехнически съоръжения 4 Изпит доц. д-р инж. Димитър Тошев
039.02 HSTPRbCBH Проект по хидротехнически съоръжения 3 Защита на проект доц. д-р инж. Димитър Тошев
040.01 WSSbCBH Водоснабдяване и канализация 3 Изпит гл.ас. д-р инж. Виден Радованов
040.02 WSPRbCBH Проект по водоснабдяване и канализация 1 Защита на проект доц. д-р инж. Красимир Кукурин
041.01 HTUbCBH Хидротехнически тунели 4 Изпит доц. д-р инж. Виктор Ташев
041.02 HTUPRbCBH Проект по хидротехнически тунели 2 Защита на проект доц. д-р инж. Виктор Ташев
042.01 OMHTbCBH Организация и управление на ХТС 2 »» доц. д-р инж. Росица Петрова
043.00 EHCbCBH Икономика на ХТС 2 Изпит доц. д-р инж. Стефан Цонев

5 Курс, 9 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.09 PDFTbCPH Преддипломен стаж 3 Зачот гл.ас. инж. Венци Божков
000.09 ANNCbFBH Изкуствени невронни мрежи в строителството 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова
000.10 FEFbFBH Факултативна практика 12 Зачот
009.00 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
042.01 OMHTbCBH Организация и управление на ХТС 2 Изпит доц. д-р инж. Росица Петрова
042.02 OMHTPRbCBH Проект по организация и управление на ХТС 3 Защита на проект доц. д-р инж. Росица Петрова
044.01 EXHbCBH Експлоатация на ХТС 3 Изпит доц. д-р инж. Росица Николаева
044.02 EXHPRbCBH Проект по експлоатация на ХТС 2 Защита на проект доц. д-р инж. Росица Николаева
045.01 ECEPbCBH Екология и опазване на околната среда 2 Изпит доц. д-р инж. Росица Николаева
045.02 ECEPRbCBH Проект по екология и опазване на околната среда 2 Защита на проект доц. д-р инж. Росица Николаева
046.00 HIWWWbCBH Хидроинформатика във ХТС 2 Изпит проф. д-р инж. Мариана Мараджиева
047.01 WPSbCSH ВЕЦ и ПАВЕЦ 3 Изпит доц. д-р инж. Димитър Кисляков
047.01 TDAbCSH Хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт 2 Изпит доц. д-р инж. Димитър Тошев
047.02 WPSPRbCSH Проект по ВЕЦ и ПАВЕЦ 2 Защита на проект доц. д-р инж. Димитър Кисляков
047.02 TDAPRbCSH Проект по хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт 2 Защита на проект доц. д-р инж. Димитър Тошев
048.01 UHCbCSH Подземно хидротехническо строителство 2 Изпит доц. д-р инж. Виктор Ташев
048.01 HDAbCSH Високи язовирни стени 3 Изпит доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова
048.02 UHCPRbCSH Проект по подземно хидротехническо строителство 2 Защита на проект доц. д-р инж. Виктор Ташев
048.02 HDAPRbCSH Проект по високи язовирни стени 2 Защита на проект доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова
049.00 HEQbCSH Хидравлични машини 2 Зачот доц. д-р инж. Димитър Кисляков
049.00 DYSSbCSH Динамика и устойчивост на ХТС 2 Изпит доц. д-р инж. Димитър Кисляков

5 Курс, 10 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.00 DW33bCBH Разработване на дипломна работа 30 Защита на проект доц. д-р инж. Димитър Тошев