Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.00 CHCEbCBH Химия в строителството 3 Изпит доц. д-р инж. Магделинка Раденкова - Янева
002.00 CEGbCBH Инженерно - строителна графика 1 Текуща оценка гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева
003.01 PHCRbEBH Философия на културата и религията 2 Текуща оценка доц. д-р Тодор Тодоров
003.02 TVbEBH Теория на ценностите 2 Текуща оценка доц. д-р Диана Йорданова
004.00 LAAGbCBЕ Линейна алгебра и аналитична геометрия 6 Изпит проф. д-р Михаил Константинов
005.00 MAN1bCBЕ Математически анализ - I част 7 Изпит доц. д-р Цанко Дончев
006.00 AEEbCBH Приложна електротехника 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Милчо Симидчиев
007.01 BCONbCBH Сградостроителство 3 гл.ас. арх. Румен Грънчаров
007.02 BCONPRbCBH Проект по сградостроителство 2 Защита на проект доц. д-р арх. Димитър Тодоров
008.01' ENbEBH Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.02' GEbEBH Немски език 2 »» преп. Ани Манова
008.03' FRbEBH Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
008.04' BULbEBH Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009.00 SPObEBH Физическо възпитание и спорт 1 »» ст.преп. Сашо Ценов

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
008.01' ENbEBH Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.02' GEbEBH Немски език 2 »» преп. Ани Манова
008.03' FRbEBH Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
008.04' BULbEBH Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009.00 SPObEBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
010.00 MAN2bCBЕ Математически анализ - II част 5 Изпит доц. д-р Цанко Дончев
011.00 DEGbCBH Дескриптивна геометрия 4 Изпит доц. д-р мат. Екатерина Михайлова
012.00 SUbCBH Геодезия 3 Изпит доц. д-р инж. Борислав Александров
013.00 PACbCBH Програмиране и използване на изчислителните системи 4 Изпит доц. д-р инж. Гергана Моллова
014.00 TM1bCBE Теоретична механика - I част 5 Изпит доц. д-р инж. Димитър Лолов
015.00 PHSbCBH Физика 5 »» доц. д-р Звезделин Пейков

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.02 FTEGHGbCPH Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология 1 Зачот гл.ас. инж. Ивайло Иванов
008.01' ENbEBH Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.02' GEbEBH Немски език 2 »» преп. Ани Манова
008.03' FRbEBH Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
008.04' BULbEBH Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009.00 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
015.00 PHSbCBH Физика 4 Изпит доц. д-р Звезделин Пейков
016.00 AMATHbCBЕ Приложна математика 4 Изпит доц. д-р Симеон Томов Стефанов
017.00 TM2bCBE Теоретична механика - II част 5 Изпит доц. д-р инж. Димитър Лолов
018.00 EGHGbCBH Инженерна геология и хидрогеология 4 Изпит гл.ас. инж. Ивайло Иванов
019.00 SMTbCBЕ Съпротивление на материалите 5 »» гл.ас. д-р инж. Димитрина Киндова-Петрова
020.00 BMTbCBH Строителни материали 5 »» гл.ас. д-р инж. Румяна Хаджиева

2 Курс, 4 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.03 EHYDPbCPH Учебна практика по инженерна хидрология 1 Зачот доц. д-р инж. Кръстю Даскалов
000.04 TCMbCPH Учебна практика по строителни машини 1 Зачот доц. д-р инж. Калин Радлов
008.01' ENbEBH Английски език 2 Текуща оценка доц. д-р Боян Алексиев
008.02' GEbEBH Немски език 2 Текуща оценка преп. Ани Манова
008.03' FRbEBH Френски език 2 Текуща оценка ст.преп. Борислав Колев
008.04' BULbEBH Български език за чуждестранни студенти 2 Текуща оценка
009.00 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
019.00 SMTbCBЕ Съпротивление на материалите 5 Изпит гл.ас. д-р инж. Димитрина Киндова-Петрова
020.00 BMTbCBH Строителни материали 4 Изпит гл.ас. д-р инж. Румяна Хаджиева
021.00 CONMACbCBH Строителни машини 3 Изпит доц. д-р инж. Калин Радлов
022.00 CAEbCBH Автоматизация на инженерния труд 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Гергана Моллова
023.01 EHYDbCBH Инженерна хидрология 3 »» доц. д-р инж. Стефан Модев
023.02 EHYDPRbCBH Проект по инженерна хидрология 2 »» доц. д-р инж. Стефан Модев
024.00 FFLMECbCBH Хидромеханика 4 Изпит проф. д.т.н. инж. Емил Маринов
025.01 TMEbEBH Обща теория на пазарното стопанство 2 Изпит доц. д-р икон. Тончо Тончев
025.02 ECMANbEBH Икономика за мениджъри 2 Изпит доц. д-р Анета Маричова

3 Курс, 5 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.06 MSSPbCPH Учебна практика по мелиоративно почвознание 1 Зачот гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова
009.00 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
023.01 EHYDbCBH Инженерна хидрология 4 Изпит доц. д-р инж. Стефан Модев
023.02 EHYDPRbCBH Проект по инженерна хидрология 2 Защита на проект доц. д-р инж. Стефан Модев
026.00 MSSbCBH Мелиоративно почвознание 3 Изпит гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова
027.00 LACbCBH Правни въпроси в строителството 2 Текуща оценка д-р юрист Румен Стефанов
028.01 HYDbCBH Хидравлика 4 »» доц. д-р инж. Николай Лисев
028.02 HYDPRbCBH Проект по хидравлика 2 »» проф. д-р инж. Богдан Казаков
029.00 SM1bCBH Строителна механика - I част 6 Изпит доц. д-р инж. Александър Таушанов
030.01 SMFEbCBH Земна механика и фундиране 3 »» доц. д-р инж. Лена Михова
030.02 SMFEPRbCBH Проект по фундиране 1 »» доц. д-р инж. Лена Михова
031.00 AGROMbCBH Агромелиорации 2 гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова

3 Курс, 6 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.07 CHbCPH Учебна практика по компютърни методи в хидравликата 1 Зачот гл.ас. д-р инж. Весела Захариева
000.09 IDSbCPH Специална практика (запознаване с хидромелиоративни обекти) 1 Зачот гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова
009.00 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
028.01 HYDbCBH Хидравлика 2 Изпит доц. д-р инж. Николай Лисев
028.02 HYDPRbCBH Проект по хидравлика 2 Защита на проект проф. д-р инж. Богдан Казаков
029.00 SM2bCBH Строителна механика - II част 4 Изпит доц. д-р инж. Александър Таушанов
030.01 SMFEbCBH Земна механика и фундиране 2 Изпит доц. д-р инж. Лена Михова
030.02 SMFEPRbCBH Проект по фундиране 2 Защита на проект доц. д-р инж. Лена Михова
031.00 AGROMbCBH Агромелиорации 2 гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова
032.01 FAIDbCBH Основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи 3 Изпит проф. д.т.н. инж. Боян Боянов
032.02 FAIDPRbCBH Проект по основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи 2 Защита на проект проф. д.т.н. инж. Боян Боянов
033.00 EGEbCBH Инженерна геодезия 3 Изпит доц. д-р инж. Димитър Тонков
034.01 RCSbCBH Стоманобетон и масивни конструкции 3 »» доц. д-р инж. Владимир Янчев
034.02 RCSPRbCBH Проект по стоманобетон и масивни конструкции 2 »» доц. д-р инж. Владимир Янчев

4 Курс, 7 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.02 MMUWbFBH Управление и комплексно използване на водите 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Красимир Петров
000.03 REVbFBH Оценка на недвижими имоти 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Георги Андонов
000.03 REVPbFBH Факултативна практика по оценка на недвижими имоти 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Георги Андонов
000.04' FEMbFBH Метод на крайните елементи 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Александър Трайков
009.00 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
034.01 RCSbCBH Стоманобетон и масивни конструкции 3 Изпит доц. д-р инж. Владимир Янчев
034.02 RCSPRbCBH Проект по стоманобетон и масивни конструкции 2 Защита на проект доц. д-р инж. Владимир Янчев
035.01 WEIbCBH Водостопански изследвания 3 Изпит проф. д-р инж. Красимир Петров
035.02 WEIPRbCBH Проект по водостопански изследвания 1 Защита на проект доц. д-р инж. Красимир Петров
036.01 WSSbCBH Водоснабдяване и канализация 2 Изпит гл.ас. д-р инж. Ирина Ангелова
036.02 WSPRbCBH Проект по водоснабдяване и канализация 1 Защита на проект доц. д-р инж. Красимир Кукурин
037.00 EHMCbCBH Икономика на хидромелиоративното строителство 3 Изпит доц. д-р инж. Стефан Цонев
038.01 SITSbCBH Стоманени и дървени конструкции 4 Изпит гл.ас. д-р инж. Ирена Хаджиянева
038.02 SITSPRbCBH Проект по стоманени и дървени конструкции 2 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Ирена Хаджиянева
039.01 ISSbCBH Напоителни системи и съоръжения 3 »» доц. д-р инж. Красимир Петров
039.02 ISSPRbCBH Проект по напоителни системи и съоръжения 2 »» доц. д-р инж. Красимир Петров
040.01 HSTbCBH Хидротехнически съоръжения 2 »» доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова
040.02 HSTPRbCBH Проект по хидротехнически съоръжения 2 »» доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова

4 Курс, 8 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.01 MBFTbFPH Факултативна практика по управление на строителна фирма 1 Зачот гост-проф. д-р инж. Фридер Зибер
000.01 MBFbFBH Управление на строителна фирма 1 Текуща оценка гост-проф. д-р инж. Фридер Зибер
000.04'' FEMbFBH Метод на крайните елементи 1 Текуща оценка доц. д-р инж. Александър Трайков
000.05 STDEAbFBE Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката 1 Текуща оценка проф. д.м.н. Тодор Гичев
000.06 MSbFBE Математическа статистика 1 Текуща оценка проф. д.м.н. Тодор Гичев
000.08 FTbCPH Производствена практика 2 Зачот доц. д-р инж. Красимир Петров
009.00 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
009.02 AIWbFBH Приложни информационни технологии във водното строителство 2 Изпит ст.н.с.I ст. д-р инж. Румен Недков
039.01 ISSbCBH Напоителни системи и съоръжения 2 Изпит доц. д-р инж. Красимир Петров
039.02 ISSPRbCBH Проект по напоителни системи и съоръжения 2 Защита на проект доц. д-р инж. Красимир Петров
040.01 HSTbCBH Хидротехнически съоръжения 3 Изпит доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова
040.02 HSTPRbCBH Проект по хидротехнически съоръжения 2 Защита на проект доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова
041.01 IRRGbCBH Хидромелиорации на зелени площи и спортни терени 2 Изпит доц. д-р инж. Димитър Георгиев
041.02 IRRGPRbCBH Проект по хидромелиорации на зелени площи и спортни терени 1 Защита на проект доц. д-р инж. Димитър Георгиев
042.01 PSIDbCBH Мелиоративни помпени станции 3 Изпит доц. д-р инж. Петър Филков
042.02 PSIDPRbCBH Проект по мелиоративни помпени станции 3 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Петър Филков
043.01 DRSbCBH Отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения 4 Изпит доц. д-р инж. Момчил Василев
043.02 DRSPRbCBH Проект по отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения 2 Защита на проект доц. д-р инж. Момчил Василев
044.01 OMHMbCBH Организация и управление на ХМС 2 »» доц. д-р инж. Росица Петрова
045.00 EIDSbCBH Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда 2 »» доц. д-р инж. Димитър Георгиев

5 Курс, 9 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.10 FEFbFBH Факултативна практика 12 Зачот
000.12 PDFTbCPH Преддипломен стаж 3 Зачот доц. д-р инж. Момчил Василев
007.11 ANNCbFBH Изкуствени невронни мрежи в строителството 1 »» доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова
009.00 SPObFBH Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
044.01 OMHMbCBH Организация и управление на ХМС 2 Изпит доц. д-р инж. Росица Петрова
044.02 OMHMPRbCBH Проект по организация и управление на ХМС 3 Защита на проект доц. д-р инж. Росица Петрова
045.00 EIDSbCBH Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда 3 Изпит доц. д-р инж. Димитър Георгиев
045.02 EIDSPRbCBH Проект по експлоатация на ХМС и опазване на околната среда 4 Защита на проект доц. д-р инж. Димитър Георгиев
046.01 WPUbCBH Използване на водната енергия 2 Изпит доц. д-р инж. Росица Николаева
046.02 WPUPRbCBH Проект по използване на водната енергия 2 Защита на проект доц. д-р инж. Росица Николаева
047.00 HIWWbCBH Хидроинформатика във ХМС 2 Изпит проф. д-р инж. Мариана Мараджиева
048.00 OISbCSH Оптимизация на напоителните системи 3 Изпит доц. д-р инж. Димитър Георгиев
048.01 DSSIbCSH Специални въпроси при отводнителни системи и корекции на реки 4 Изпит доц. д-р инж. Момчил Василев
048.02 DSSIPRbCSH Проект по специални въпроси при отводнителни системи и корекции на реки 3 Защита на проект доц. д-р инж. Момчил Василев
049.00 ODSRCbCSH Оптимизация при отводнителните системи и корекции на реки 2 Изпит доц. д-р инж. Момчил Василев
049.00 EMDbCSH Насипни язовирни стени 3 Зачот доц. д-р инж. Димитър Тошев
050.00 AMIDSbCSH Автоматизация и модернизация на ХМС 3 Изпит проф. д.н. инж. Боян Боянов

5 Курс, 10 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.00 DW33bCBH Разработване на дипломна работа 30 Защита на проект