Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Устройство и управление на земи и имоти / Новини /

Кандидатстване по програма "Еразъм" за летен семестър на 2011-2012

07.10.2011

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати за обучение в европейски университети през втория (летен) семестър на учебната 2011-2012 г. по линия на програмата на Европейския съюз “ЕРАЗЪМ”. Наличните останали бройки са показани в приложената таблица. Кандидатите трябва да са в 4-ти или 5-ти курс (или от 3-ти курс нагоре на бакалавърската програма и/или 1-ви курс на магистърската програма по “Урбанизъм”).
Кандидатстването става със заявления за явяване на езиков тест по английски, немски или френски език , за избор на университет и справка за среден успех от завършените семестри.
Посочените документи трябва да се подадат в ЦМДМ, каб. 206 на Ректората до 13 октомври т.г. Бланки на тези документи се намират в Интернет-страницата на УАСГ (www.uacg.bg) – Международна дейност - Международни образователни програми – “Еразъм” – Правилник - Приложения 4.1., 4.2 и 4.3.
Езиковият тест ще се проведе на 17 октомври 2011 г. (понеделник) от 15.30 ч в Департамента по приложна лингвистика (старата сграда откъм бул. “Драган Цанков”).Сборен пункт -  фоайето на 4-тия етаж. Тестът представлява писане на есе (от 2 теми по избор от изучавания учебен материал) и написване на резюме на зададен текст.
Цялата следваща комуникация с кандидатите ще се извършва по електронна поща. Резултатите от езиковия тест ще бъдат изнесени  на таблото до каб. 206 в Ректората , както и на сайта на УАСГ, няколко дни след теста.
Нивото на владеене на чужд език (освен английски, немски и френски) трябва да се докажат със сертификат от лицензиран езиков център.
Повече подробности могат да се намерят в т.5 от Правилника за провеждане на програма ЕРАЗЪМ (виж уебсайта на УАСГ - програма ЕРАЗЪМ).
Данни за партниращите европейски университети и контактните лица от УАСГ за тях са дадени в секцията “Партньори” в указаната по-горе страница на уебсайта на УАСГ.

 ЦМДМ – УАСГ, email: aceint@uacg.bg
дир. тел. 866 6770 вътр. тел. 538