Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство / Новини /

Кандидатстване по програма "Еразъм" за летния семестър на 2012-2013 г.

05.10.2012

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за кандидати за обучение в Европейски университети през летния семестър на учебната 2012-2013 г.


Кандидатите трябва да са записани за учебната 2012-2013 в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4 от завършените семестри. Допускат се кандидати след завършеи първи курс. Не се допускат студенти с невзети изпити.
Кандидатстването става със заявление за избор на университет, заявление за явяване на изпит по чужд език (английски, немски или френски език) и справка за среден успех от завършените семестри.
Посочените документи трябва да се подадат в ЦМДМ, каб. 206 на Ректората до 16 часа на 15 октомври 2012г. Бланки на тези документи се намират в Интернет-страницата на УАСГ (www.uacg.bg) – Международна дейност - Международни образователни програми – “Еразъм” – Правилник и документи - Приложения 4.1., 4.2 и 4.3.
Езиковият тест по английски език ще се проведе на 16.10.2012 г. от 15.30 ч в Департамента по приложна лингвистика (старата сграда откъм бул. “Драган Цанков”).Сборен пункт фоайето на 4-тия етаж.
Езиковият тест по немски и френски език ще се проведе на 17.10.2012 г. от 15.30 ч на същото място.
Тестът представлява писане на есе по тема от изучавания учебен материал и писане на резюме по зададен текст.
Нивото на владеене на чужд език , различен от английски, немски и френски се доказва със сертификат от лицензиран езиков център. Изисквано минимално ниво В1 по Европейската езикова рамка.
Цялата следваща комуникация с кандидатите, вкл. резултатите от езиковия тест, ще се извършва по електронната поща. Резултатите ще бъдат обявени в интернет – страницата на УАСГ и на таблото до каб. 206 в Ректората на 23.10.2012 г.
Цялата информация и указания се намират в Интернет-страницата на УАСГ (www.uacg.bg) – Международна дейност - Международни образователни програми – “Еразъм”.Източник: ЦМДМ