Home / Education / Bachelor and Master Programs / Geodesy regulated profession - External / News

News

Регистрация в Електронната платформа за обучение
19.12.2014, Боян Георгиев
Задължителна регистрация
График за изпитни дати за учебата 2012/2013 година
15.10.2012
 График за изпитни дати за студентите от специалност "Геодезия - задочно"  за учебата 2012/2013 година
Source: Учебен отдел
Тържествено връчване на дипломите на дипломираните инженери и урбанисти от лятната дипломна сесия 2011 г.
07.11.2011
На 5 декември (понеделник) от 11 ч. в Аула "Максима" в УАСГ ще се проведе тържеството по случай официалното връчване на дипломите на ...
Source: Учебен отдел