Начало / Обучение / Докторантури / Контакти

Контакти

Учебен отдел

Учебен отдел
Адрес

бул. Христо Смирненски № 1,
1046 София, България

Приемно време 10:00-12:00, 14:00-16:00
Телефон (+359 ) 884 068 133
Факс (+359 2) 866 63 85
E-mail umo_adm@uacg.bg

инж. Светлана Василева
Началник отдел

инж. Звездичка Димитрова Добрева
Инспектор

инж. Росица Миланова Рачева
Инспектор

инж. Лилия Григорова Балабанова
Инспектор

инж. Глория Грозданова Накова - Петкова
Инспектор