Начало / Наука и проектиране / Контакти /

Зоя Владова

Център за научни изследвания и проектиране - Организатор

Строителен факултет, Строителни материали и изолации - Секретар на катедра

Зоя Владова
Кабинет Б429
Телефон 9635245/475, 029633259
E-mail zoya.vladova@abv.bg