Начало / Наука и проектиране / Контакти /

Ренета Илиева

Център за научни изследвания и проектиране - Организатор

Строителен факултет, Строителни материали и изолации - Секретар на катедра

Ренета Илиева
Кабинет Б1049 корпус А 301
Телефон 9635245/475 02/96 33 259
E-mail ilieva_fce@uacg.bg