Начало / За Университета / Ректорат / Ректорски съвет / Състав

Състав

проф. д-р инж. Иван Марков
Ректор

проф. д-р инж. Славейко Господинов
Зам.-ректор по учебна дейност, качество и акредитация

проф. д-р арх. Валери Иванов
Зам.-ректор по научна и приложна дейност

проф. д-р инж. Стойо Тодоров
Зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество

доц. д-р инж. Борис Цанков
Зам.-ректор по развитие и информационни технологии

инж. Димитър Витанов
Помощник-ректор

проф. д-р арх. Асен Писарски
Декан

проф. д-р инж. Фантина Рангелова
Декан

проф. д-р Владимир Тодоров
Декан

проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
Декан

доц. д-р инж. Ирина Костова
Декан

проф. д-р инж. Богомил Петров
Ръководител катедра

ст.пр. Лъчезар Коцев
Директор на център

Виолета Младенова
Началник отдел

проф. д-р инж. Петър Павлов
Директор на център

доц. д-р арх. Боян Георгиев
Директор на център

доц. д-р инж. Добромир Динев
Директор на център

доц. д-р Катя Исса
Преподавател

В Ректорския съвет участват и  представители на Студентския съвет