Начало / За Университета / Ректорат / Ректорски съвет / Състав

Състав

проф. д-р инж. Иван Димитров Марков
Ректор

проф. д-р инж. Славейко Господинов Господинов
Зам.-ректор по учебна дейност, качество и акредитация

доц. д-р арх. Валери Петков Иванов
Зам.-ректор по научна и приложна дейност

проф. д-р инж. Стойо Петков Тодоров
Зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество

доц. д-р инж. Борис Цочев Цанков
Зам.-ректор по развитие и информационни технологии

инж. Димитър Николаев Витанов
Помощник-ректор

проф. д-р арх. Асен Методиев Писарски
Декан

проф. д-р инж. Фантина Рангелова Рангелова
Декан

проф. д-р Владимир Тодоров Тодоров
Декан

проф. д-р инж. Елена Пенева Пенева-Златкова
Декан

доц. д-р инж. Ирина Стойкова Костова
Декан

проф. д-р инж. Богомил Веселинов Петров
Ръководител катедра

ст.пр. Лъчезар Венцеславов Коцев
Директор на център

Виолета Димитрова Младенова
Началник отдел

проф. д-р инж. Петър Димитров Павлов
Директор на център

доц. д-р арх. Боян Милчев Георгиев
Директор на център

доц. д-р инж. Добромир Динев
Директор на център

доц. д-р Катя Грозева Исса
Преподавател

В Ректорския съвет участват и  представители на Студентския съвет