Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

проф. д-р инж. Георги Тодоров

Строителен факултет, Строителна механика - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Георги Тодоров
Кабинет Б441
Приемно време

 Сряда 26.06.2019   от 10 до 11 кабинет Б441

Телефон 9635245/463
E-mail gktodorov@yahoo.com

Лекционни курсове

Теория на еластичността и пластичността

Устойчивост на строителните конструкции

Строителна динамика и сеизмичен анализ

 

Строителна механика - спец. Архитектура

Публикации


Книги


Конспекти
Учебни материали